เกี่ยวกับเรา

รวบรวมเนื้อเพลง+คอร์ดเพลง เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลไว้ใช้เล่นดนตรี ค้นหาได้ง่าย ไม่สุญหาย

ขอเชิญ เพื่อนๆ นักดนตรีทั้งมือเก่าและมือใหม่ มาร่วมสร้างฐานข้อมูลเนื้อเพลง คอร์เพลงด้วยกัน
โดยบริจาคคนละเล็กน้อย เพื่อผมจะนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายขึ้น ค้นหาง่ายขึ้น ต่อไป

ขอบคุณครับ

ความคิดเห็น