ซ้อมเพลง ใจสั่งมา (ก่อนเล่นจริง)


หลงๆ ลืมๆ ไปบ้าง บางช่วง เนื่องจากเลือกเพลงไว้ประมาณ 50 เพลง ซ้อมดนตรี 3 ชม. ตัดเพลงเหลือ 25 เพลง เงิบแป๊บบ...

ความคิดเห็น